HomeLogo academie voor de eerste lijn

Academie Voor De Eerste Lijn

Academie Voor De Eerste Lijn: 4 universiteiten en 6 hogescholen bundelen krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.

Lady being helped by a nurse

Aankomende activiteiten

Deze activiteiten vinden binnenkort plaats.

Bouwstenen van de Academie
De bouwstenen van de Academie

De Academie Voor De Eerste Lijn zet in op onderzoek en educatie. In het kader hiervan werden 4 PhD studenten aangenomen die onderzoek verrichten naar Interprofessioneel samenwerken in de eerste lijn, naar zelfmanagement, doelgerichte zorg en implementatie.

Interprofessioneel samenwerken vindt plaats wanneer meerdere gezondheidswerkers met verschillende professionele achtergronden samenwerken met patiënten, families, verzorgers en gemeenschappen om de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg te leveren. (WHO)

Zelfmanagement wil zeggen dat de ziekte zo optimaal mogelijk ingepast wordt in het dagelijks leven van de persoon. Dit kan door het aanpassen aan beperkingen door het gebruik van hulpmiddelen, door het leren omgaan met de ziekte door het leren plaatsen van de gevoelens van onzekerheid en angst, of door ondanks de ziekte een sociale rol te vervullen in de samenleving. Dit wil niet zeggen dat men plots alles zelf moet doen, maar wel dat men zelf kan bepalen en beslissen en dus zelf in de regie van de samenwerking staat.

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden.”(De Maeseneer & Boeckxstaens, 2017).

De eerste lijn versterken doen we door nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek te implementeren. Om tot implementatie te komen dient de te integreren verandering compatibel te zijn met de waarden en overtuigingen, de voorafgaande ideeën én de huidige noden.

Doelgerichte zorg waarbij zelfmanagement prioriteit is en interprofessioneel samenwerken een vereiste is. Dat is de innovatie waar de Academie Voor De Eerste Lijn naar streeft. Deze nieuwe visie, naadloos geïmplementeerd in het beroepsveld en in de opleidingen van de eerste lijn…daar gaan we samen als één netwerk, één ecosysteem voor!

Loading...